Lantbrukare prisas för sitt arbete

Under Hushållningssällskapets Gotlands årsmöte tog en lång rad företagare inom de gröna näringarna emot priser och belöningar. Bland andra Tomas Pettersson från Stenhuse gård. http://www.helagotland.se/ekonomi/lantbrukare-prisas-for-sitt-arbete-13518643.aspx