Personal

Posted on by

personalweb1Det här är vi som jobbar på Stenhuse gård.

Tomas Pettersson Ägare av Stenhusegård

Tomas Stenhuse (tidigare Pettersson)
Ägare av Stenhuse gård.

Roger Jakobsson

Roger Jakobsson
Sköter leveranser och arbetar med odling.

Carina Pettersson

Carina Pettersson
Är ansvarig för och arbetar i gårdsbutiken och packeriet.

Roland Petterson

Roland Petterson
Arbetar i gårdsbutiken och packeriet. Tidigare ägare Stenhuse gård.

Berit Pettersson Jobbar i gårdsbutiken och packeriet

Berit Pettersson
Arbetar i gårdsbutiken och packeriet. Tidigare ägare Stenhuse gård.