Grafisk profil

Posted on by

Typografi
Vi använder typsnittet Trade Gothic Bold när vi typograferar gårdens namn och i rubriker i trycksaker och annonser: vit text på svart bottenplatta. Brödtexttypsnittet som vi använder är Trade Gothic Condenced18 eller Garamond.

Färger
Våra primärfärger är svart (100 procent eller 50 procent), vitt och grönt (Panetone 383C). Sekundärfärg: gul.

Logotyp

Stenhuse gårds logotyp

Stenhuse gårds logotyp

Annonsexempel

Annons midsommar

Annons midsommar

StenhuseGard_160713_0002017084-01